Ampla experiencia, talento e creatividade

Levamos un riguroso seguimiento na fabricación das pezas, sempre prestando atención ó detalle e á formalidade nos traballos de colocación para acadar resultados de alta calidade.

Somos competitivos. Larrossa é unha carpintería xa consolidada, pero traballamos nunha mellora contínua, para optimizar recursos e mellorar con cada proxecto os resultados.

Un equipo comprometido cos clientes e proxectos

Realizamos o noso traballo con responsabilidade, honestidade e garantía de calidade.

Traballamos nunha mellora contínua, para lograr a confianza e a lealdade de clientes e provedores, comprometéndonos con eles, coa sociedade e o medio ambiente.

Transformamos as túas ideas optimizando os resultados

A madeira é un material con baixo impacto medioambiental que nos conecta coa natureza

¿Queres coñecernos?

ESCRÍBENOS

Fabricamos produtos de alta calidade e ben acabados, porque coidamos moito o detalle